Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RZ6toGDBsVR82

Równanie sinx=a

Poznałeś już wykres funkcji trygonometrycznej y=sinx.

Znasz już także podstawowe własności tego wykresu: środki symetrii i osie symetrii. Zapoznałeś się również z charakterystycznymi własnościami funkcji sinus: jest ona funkcją okresową i jej zbiorem wartości jest przedział -1, 1. Wykorzystamy opisane powyżej fakty do rozwiązywania równań postaci: sinx=a.

Twoje cele
  • Rozwiążesz równanie postaci: sinx=a w zadanym przedziale.

  • Rozwiążesz równanie postaci: sinx=a w zbiorze liczb rzeczywistych.

  • Rozwiążesz równanie postaci: sin(cx+d)=a w zbiorze liczb rzeczywistych.