Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RxxkoLSbF8T0s
Zdjęcie przedstawia galaretki w cukrze w kolorze żółtym, pomarańczowym, różowym i zielonym. Są płaskie, w kształcie połowy koła, ułożone w okrąg.

Właściwości fizykochemiczne dwucukrów i ich znaczenie biologiczne

Disacharydy powstają w wyniku reakcji kondensacji z udziałem dwóch monosacharydów – w jej wyniku między dwoma cukrami prostymi wytwarza się mostek tlenowy. Do najważniejszych disacharydów należą sacharoza, maltoza i laktoza.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Co ma formę krystaliczną, słodki smak i rozpuszcza się w wodzie? Cukier! Czyli… disacharyd (dwucukier) sacharoza, zwany także cukrem stołowym. Czym jest cukier? To związek organiczny z grupy węglowodanów. Jak powstają dwucukry? Trzeba połączyć dwa cukry proste (monosacharydy) wiązaniem glikozydowym (cukrowym). Tylko które cukry proste – każdy z każdym? Teoretycznie tak, ale nie wszystkie tak powstałe dwucukry mają znaczenie biologiczne. Zwykły cukier, a kryje tyle tajemnic!

Twoje cele
  • Przedstawisz budowę dwucukrów.

  • Rozróżnisz dwucukry po ich właściwościach fizykochemicznych.

  • Określisz znaczenie biologiczne dwucukrów.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida