Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R16lZdWVwWZiN

Zdarzenia losowe niezależne

Źródło: licencja: CC 0, dostępny w internecie: maxpixel.net.

Często wydaje nam się, że nie mamy wpływu na pewne wydarzenia, które dotyczą nas bezpośrednio.

Uważamy wręcz, że to nieunikniony los wytycza ścieżki naszej drogi życiowej. Dla niektórych jest to dobre wytłumaczenie, aby nie podejmować żadnych działań, a los niech za nas zdecyduje. Dla innych zdanie się na los, to maskowanie pokrętnych poczynań. Przykładem może być rejent Milczek, postać literacka występująca w komedii A. Fredry „Zemsta”, który tłumaczy swoje postępowanie zrządzeniem losu.

RH49d4LEP41AQ
Ludwik Solski jako Dyndalski (po lewej) i Jerzy Leszczyński jako Cześnik Maciej Raptusiewicz (po prawej) w sztuce Zemsta.
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, reżyseria Teofil Trzciński.
Źródło: domena publiczna, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org.

Co los spuści, przyjąć trzeba;
Niech się dzieje wola Nieba.

Aleksander Fredro „Zemsta”

W matematyce też spotykamy się ze zdarzeniami losowymi. Choć w kontekście bardziej teoretycznym niż praktycznym. W tym materiale poznamy jedno z najważniejszych pojęć rachunku prawdopodobieństwa związanego ze zdarzeniami losowymi – zdarzenia losowe niezależne. Być może przeczytawszy o zdarzeniach niezaleźnych, zastanawiasz się, czy są też zdarzenia zależne. Odpowiedź i na to pytanie znajdziesz, analizując prezentowany materiał.

Twoje cele
  • Sprawdzisz, czy dane zdarzenia są niezależne czy zależne.

  • Obliczysz iloczyn prawdopodobieństw zdarzeń losowych.

  • Obliczysz prawdopodobieńswtwo iloczynu zdarzeń losowych.

  • Uzasadnisz własności prawdopopodobieństwa iloczynu zdarzeń losowych.