Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1HJCfffS7wmh
Zdjęcie przedstawia kanapkę. Wysokość kanapki jest mierzona miarką.

Wybrany problem życia społecznego w Polsce – analiza zjawiska

Źródło: stevepb, domena publiczna.

Choroby cywilizacyjne są nazywane chorobami społecznymi i tym samym stanowią problem społeczny. Ich źródłem nie jest ani zakażenie, ani inny czynnik biologiczny, ale szybki rozwój cywilizacji. Występują one globalnie zarówno w społeczeństwach wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Polska nie jest wyjątkiem. Choroby cywilizacyjne stanowią u nas jedną z istotnych przyczyn zachorowalności i śmiertelności społeczeństwa, są więc wyzwaniem dla władz państwowych oraz każdego obywatela. Konsekwencje wywołane tymi chorobami pociągaja za sobą bardzo wysokie koszty społeczne i finansowe, dlatego warto wiedzieć, jak przeciwdziałać tym schorzeniom.

Twoje cele
  • Poznasz przyczyny chorób cywilizacyjnych.

  • Przeanalizujesz wybrane rodzaje chorób cywilizacyjnych.

  • Scharakteryzujesz determinanty zdrowia.

  • Określisz sposoby przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.

  • Wyjaśnisz, czym jest Narodowy Program Zdrowia.