Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1bHdIfzIi4av
Grafika przedstawia model serca. Można w nim rozróżnić zarówno oba przedsionki, jak i komory serca, ale również tętnice, aortę oraz żyły odchodzące od nich.

Krążenie wieńcowe

Wszystkie tkanki naszego organizmu zaopatrywane są w tlen dzięki nieustannemu pompowaniu krwi przez mięsień sercowy. Do swojej pracy narząd ten również potrzebuje tlenu, dlatego też posiada tzw. krążenie wieńcowe, zaopatrujące ściany serca w krew.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Mięsień sercowy, tak jak każdy inny narząd, do funkcjonowania potrzebuje tlenu i substancji odżywczych. Ze względu na konieczność nieprzerwanej i intensywnej pracy zwykła dyfuzja tlenu z krwi wypełniającej jamy serca do komórek mięśnia sercowego nie byłaby w stanie dostarczyć wystarczającej ilości tego pierwiastka. W celu zapewnienia stałego dopływu krwi do ściany serca w toku ewolucji wykształcił się układ krążenia wieńcowego. Sieć naczyń wieńcowych dostarcza tlen i substancje odżywcze do miocytów serca oraz odprowadza z nich dwutlenek węgla i uboczne produkty metabolizmu.

Twoje cele
  • Przedstawisz, w jaki sposób układ wieńcowy wpływa na pracę serca.

  • Opiszesz anatomię układu wieńcowego.

  • Wyjaśnisz wybrane procesy fizjologiczne krążenia wieńcowego.