Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RxVmAbi6UlCQX
Zdjęcie okładkowe (poglądowe) przedstawia fragment wielkiego zderzacza hadronów z angielskiego Large Hadron Collider ( LHC) – największy na świecie akcelerator cząstek (hadronów), znajdujący się w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN w pobliżu Genewy. LHC jest położony na terenie Francji oraz Szwajcarii. Wielki Zderzacz Hadronów jest największą maszyną świata. Jego zasadnicze elementy są umieszczone w tunelu w kształcie torusa o długości około 27 km, położonym na głębokości od 50 do 175 m pod ziemią. Na tle zdjęcia umieszczono tytuł "Co to jest deficyt masy i jak go obliczyć dla dowolnego izotopu?".

Co to jest deficyt masy i jak go obliczyć dla dowolnego izotopu?

Źródło: dostępny w internecie: http://cds.cern.ch/record/910381 [dostęp 19.04.2022 r.], licencja: CC BY 4.0.

Czy to nie ciekawe?

Do obliczenia deficytu masy jądra atomowego niezbędna jest znajomość mas spoczynkowych nukleonów i samego jądra atomowego. Bezpośredni pomiar masy niektórych jąder jest jednak bardzo trudny lub wręcz niemożliwy do przeprowadzenia. W takich przypadkach, w obliczeniach możemy posłużyć się masą atomową, która zazwyczaj zmierzona jest bardzo dokładnie. W tych e‑materiałach dowiesz się, jak korzystając z masy spoczynkowej atomu obliczyć deficyt masy jego jądra.

Twoje cele

W tym e‑materiale:

  • dowiesz się, czym jest deficyt masy,

  • poznasz różne metody obliczania deficytu masy jądra atomowego,

  • zrozumiesz, dlaczego masa spoczynkowa jądra atomowego jest mniejsza od sumy mas jego składników,

  • poznasz argumenty przemawiające za tym, że deficyt masy jądra atomowego można obliczyć na podstawie masy atomowej,

  • obliczysz deficyt masy jądra Indeks górny 7Li różnymi metodami, używając różnych jednostek masy.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida