Rk8Lhx0NnT6fD
Ilustracja przedstawia oszlifowany kryształ. Posiada charakterystyczny w jubilerstwie szlif brylantowy. To jest ma ostre krawędzie, stożkowato dolna część stanowi ostrosłup, którego wierzchołek skierowany jest do dołu, zaś górna większe gładko oszlifowane powierzchnie skierowane ku górze w kierunku osi pionowej kryształu. Górna powierzchnia jest płaska i ścięta poziomo. Kryształ jest przeźroczysty, odbija i rozprasza światło oraz mieni się barwami tęczy.

Badanie właściwości fizycznych substancji tworzących kryształy jonowe, kowalencyjne, molekularne i metaliczne

Czy wiesz, że kryształy jonowe soli kuchennej nie przewodzą prądu elektrycznego, ale roztwór wodny soli umożliwia jego przewodzenie?
Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com, domena publiczna.

Czy wiesz, że kryształ lodu jest kryształem molekularnym? Węglik krzemu (SiC) znany jako karborund ma strukturę bardzo podobną do diamentu. Wiesz, że nigdy nie zaobserwowano jego stopienia i wykazuje on ekstremalną twardość? Z kolei węglik wolframu (WC) jest jednym z najczęściej spotykanych ciał stałych o budowie kowalencyjnej. Czy wiesz, że jest on wykorzystywany do wytwarzania obracających się kul w długopisach kulkowych? Ma wysoką temperaturę topnienia (2870°C) i strukturę podobną do diamentu, chociaż jest nieco mniej twardy.

Twoje cele
  • Wymienisz rodzaje kryształów.

  • Poznasz właściwości fizykochemiczne substancji tworzących kryształy.

  • Nauczysz się odróżniać od siebie związki o charakterze jonowym, metalicznym i kowalencyjnym.