RqDIcJ6zNGGHR
Ilustracja przedstawia strukturę w kształcie walca pustego w środku. Ścianka walca zbudowana jest ze zwiniętego grafenu - ściany walca zbudowane są sześcioczłonowych pierścieni zbudowany utworzonych przez sześć czarnych kulek reprezentujących atomy węgla. Czarne kulki połączone są niebieskimi pręcikami – wiązaniami.

Badanie właściwości różnych odmian alotropowych węgla

Nanorurki są jedną z odmian alotropowych węgla.
Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com, domena publiczna.

Pierwiastki chemiczne to zadziwiające substancje. Zdolność do występowania tego samego pierwiastka w różnych postaciach jest Ci pewnie znana. Jednak istnieje pierwiastek bardzo interesujący ze względu na swoje specyficzne właściwości w różnych odmianach alotropowych. Mowa o węglu i jego alotropach. Pierwiastek ten ma odmianę alotropową, która jest najtwardszym w skali Mohsa znanym materiałem i występuje wówczas w postaci diamentów oraz inną formę alotropową, która jest bardzo miękka i jest nią grafit. Znasz inne odmiany alotropowe węgla? A czy wiesz jakie wykazują właściwości?

Twoje cele
  • Porównasz właściwości poszczególnych odmian alotropowych węgla.

  • Wskażesz różnice w zdolności przewodzenia prądu i ciepła przez odmiany alotropowe węgla.

  • Zaproponujesz zastosowania odmian alotropowych węgla wynikające z ich budowy.