Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1ZILd5sg8X8E
Zdjęcie przedstawia dłoń, która wrzuca kartę do urny wyborczej.

Kultura polityczna a kultura obywatelska

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Czasem z ust polityków, dziennikarzy lub innych komentatorów życia społeczno‑politycznego w Polsce słyszymy, że w naszym kraju brakuje kultury politycznej. Określenie to najczęściej używane jest w kontekście sugerującym brak kultury osobistej osób zaangażowanych w politykę. Tymczasem pojęcie kultury politycznej na gruncie naukowym jest znacznie szersze. Przekonajmy się, co oznacza i jakie rodzaje kultury politycznej można wyróżnić. Pozwoli to na podjęcie próby oceny stanu kultury politycznej w Polsce.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz pojęcia kultury politycznej i obywatelskiej.

  • Przeanalizujesz rodzaje kultury politycznej wyróżnione przez Gabriela AlmondaSidneya Verbę.

  • Rozważysz, jaki jest dominujący typ kultury politycznej we współczesnej Polsce.