Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RDyL022yPex4Q
Zdjęcie przedstawia grupę mężczyzn stojących przed wejściem do budynku. W grupie są zarówno mężczyźni w garniturach, jak i policjanci. W tle widać dziennikarzy.

Konserwatyzm

Gubernator Alabamy George Wallace blokujący dwójce czarnoskórych młodych ludzi, Vivian Malone JonesJamesowi Hoodowi, wejście do Uniwersytetu Alabamy. JonesHood chcieli studiować na uczelni, do której uczęszczali wyłącznie biali studenci, 1963 r.
Źródło: domena publiczna.

Materiał jest częścią serii „Inne spojrzenie”.

W większości krajów na świecie działają partie o profilu konserwatywnym. Odwołują się one do niejednorodnej ideologii politycznej, która powstała pod koniec XVIII wieku. Konserwatyści – w początkowej fazie – krytykowali rewolucję francuską i powiązane z nią idee liberalne, a od końca XIX wieku występują przeciwko dużo bardziej radykalnym doktrynom socjalistycznym. Choć konserwatyzm bardzo się zmieniał przez ponad dwa stulecia swojego funkcjonowania, to jednak pewne elementy są w nim stale obecne. Przede wszystkim jest to szacunek do tradycji jako fundamentu ładu społecznego.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, czym jest państwo według konserwatystów.

  • Scharakteryzujesz cele społeczne, jakie powinno realizować państwo konserwatywne.

  • Przeanalizujesz konserwatyzm brytyjski i amerykański.