R1IOhroIUSyGW
Ilustracja przedstawia młode drzewo z drobnymi, zielonymi liśćmi. W tle widoczne błękitne niebo i świecące słońce.

Światło – źródło energii biologicznie użytecznej

Światło absorbowane jest przez rośliny podczas fazy jasnej fotosyntezy.
Źródło: Duncan Rawlinson, Flickr, licencja: CC BY-NC 2.0.

Światło w potocznym rozumieniu oznacza jasność wytwarzaną np. przez Słońce, żarówkę czy ogień. Jest to część promieniowania elektromagnetycznego zwanego światłem widzialnym, czyli odbieranym przez ludzkie oko. W fizyce pojęcie to określa promieniowanie optyczne, obejmujące oprócz światła widzialnego także inne długości fal, m.in. ultrafiolet i podczerwień. Światło widzialne emitowane przez Słońce absorbowane jest przez organizmy fotoautotroficzne, które wykorzystują energię tego promieniowania w procesie fotosyntezy do produkcji związków organicznych. Dlaczego człowiek postrzega światło widzialne jako białe, skoro po deszczu może obserwować pojawiającą się na niebie tęczę?

Twoje cele
  • Przedstawisz promieniowanie elektromagnetyczne jako fale o różnej długości niosące ze sobą energię.

  • Wykażesz związek między długością fali elektromagnetycznej a energią, jaką ona ze sobą niesie.

  • Określisz, czym jest światło widzialne, i podasz zakres długości jego fal.

  • Wykażesz związek między absorpcją światła widzialnego a stanem energetycznym barwników fotosyntetycznych.