Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1OVX9BxzhXkZ
Zdjęcie przedstawia kobietę, która idzie chodnikiem. Za nią znajduje się ściana budynku, na którą padają cienie przechodniów.

Postawy społeczeństwa polskiego wobec instytucji politycznych i polityków

Źródło: Marjan Blan, domena publiczna.

W polskim społeczeństwie dominuje opinia, że w relacjach z większością ludzi należy zachować daleko idącą ostrożność. Prawie co drugi Polak deklaruje też nieufność wobec nieznajomych. Na przestrzeni lat postawy te nie ulegają znaczącej poprawie. Lepiej przedstawia się sytuacja w sferze prywatnej – zdecydowana większość Polaków obdarza zaufaniem swoich krewnych, znajomych, współpracowników, sąsiadów czy członków tej samej parafii.

A jak dużym zaufaniem darzymy instytucje publiczne? Czy ufamy politykom? Jakie czynniki mają wpływ na postawę zaufania bądź nieufności w sferze publicznej?

Twoje cele
  • Przeanalizujesz postawy polskiego społeczeństwa wobec instytucji publicznych i polityków, wykorzystując badania opinii publicznej w tym zakresie.

  • Rozważysz możliwości kształtowania takich postaw.

  • Przygotujesz i przeprowadzisz w najbliższym otoczeniu minisondaż opinii publicznej na temat dotyczący polityki i zinterpretujesz jego wynik.