Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1Atia8etp3eu
Ilustracja przedstawia mężczyznę w sile wieku stojącego naprzeciw zamglonych górskich szczytów. Postać jest odwrócona tyłem. Mężczyzna jest ukazany od pasa w górę. Ma gęste, krótkie, rozwiane włosy. Mężczyzna jest ubrany w koszulę i marynarkę.

Romantyzm – powtórzenie wiadomości cz. 1

Caspar David Friedrich, Wędrowiec nad morzem mgły, 1818
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
Alina Witkowska Romantyzm

Romantyzm trudno definiować jako kierunek ograniczony tylko do literatury i sztuki. Miał on ambicję całościową, ogarniał wiele sfer sztuki i życia. Dlatego można mówić o romantycznym obyczaju, stylu bycia, a nawet polityce. (...) W Polsce zwłaszcza widoczne jest zachwianie granicy między sztuką a życiem i raz po raz ponawiane będą próby narzucenia rzeczywistości wzorców, ideałów, norm postulowanych przez literaturę. Dotyczy to jednostkowych i zbiorowych wzorów zachowań, takich jak nonkonformizm, bunt (filozoficzny i społeczny), nakaz walki za ojczyznę i żądanie ofiary, poświęcenia.

1 Źródło: Alina Witkowska, Romantyzm.
Twoje cele
  • Powtórzysz wiadomości dotyczące charakterystyki epoki romantyzmu.

  • Przypomnisz sobie najważniejsze wydarzenia z epoki romantyzmu.

  • Scharakteryzujesz filozofię romantyczną.

  • Przedstawisz najważniejsze motywy literatury romantyzmu.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida