Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rt1NE4noSL84A
Zdjęcie przedstawia widok na plac Tiananmen w Pekinie. W głównej części widzimy dużą budowlę, na której usytuowany jest podłużny budynek ze spadzistym dachem. Na budowli można dostrzec duży portret mężczyzny oraz napisy w języku chińskim. Prze budynkiem wielkie tłumy ludzi pogrupowane w sektorach. Wielu ludzi trzyma w dłoniach flagi.

Chiny w cieniu Mao Zedonga

Plac Tiananmen w dniu 15 września 1966 roku.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Komuniści, ogłaszając 1 października 1949 r. powstanie Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL), obejmowali władzę nad krajem biednym, wyniszczonym przez kilkudziesięcioletnią, niemal bezustanną wojnę. Pomimo tego trudnego dziedzictwa otwierały się przed nimi szerokie perspektywy. Zlikwidowano enklawy cudzoziemców, które tworzyły swoiste państwa w państwie i uniemożliwiały korzystanie z ogromnych zasobów naturalnych kraju. Zniknęło także zagrożenie z zewnątrz: Japonia znajdowała się pod okupacją amerykańską, imperium brytyjskie wchodziło w okres dekolonizacji, Stany Zjednoczone, które postawiły w trakcie wojny domowej na Czang Kaj‑szeka, musiały uznać jego przegraną. Państwo było zjednoczone (poza Tybetem i Tajwanem) i wydawało się, że może w pełni wykorzystać swój potencjał. Pod wodzą Mao Zedonga (1949–1976) weszło w okres rewolucyjnych przemian, które zostały okupione śmiercią milionów ludzi.

Ric0aH1MOUcAO1
Linia chronologiczna przedstawiająca wydarzenia między 1937 rokiem a 1989 rokiem w Chinach. 1937‑1945 rok – wojna chińsko‑japońska. 1949 rok – przejęcie władzy w Chinach przez Mao Zedonga. 01.09.1949 rok – powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. 1950 rok – zawarcie traktatu o przyjaźni, sojuszu i pomocy pomiędzy ZSRS a ChRL. 1950‑1952 rok – reforma rolna. 1955‑1956 rok – kolektywizacja wsi, nacjonalizacja przemysłu i handlu. 25/25 lutego 1956 rok – wygłoszenie tajnego referatu przez Chruszczowa. 1958 rok – rozpoczęcie wielkiego skoku naprzód. 1960 rok – zerwanie sojuszu między ZSRS a ChRL. 1962 rok – odsunięcie Mao od kierowniczej roli w państwie. 1966 rok – rozpoczęcie rewolucji kulturalnej. 1976 rok – śmierć Mao. Lipiec 1977 - listopad 1989 rok – Deng Xiaoping przywódcą ChRL.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
 • Wyjaśnisz, dlaczego w Chinach na przełomie lat 50. i 60. wytrzebiono wróble.

 • Ocenisz dokonania chińskich komunistów pod rządami Mao Zedonga.

 • Ocenisz polityczne, gospodarcze i społeczne koszty przedsięwzięć Mao Zedonga.