Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RRfO7P9DCyldb
Grafika przedstawia podwójną helisę DNA zawieszoną w przestrzeni. Ma ona błękitny kolor.

Katabolizm puryn i biosynteza kwasu moczowego

Puryna jest związkiem organicznym. Buduje guaninę i adeninę – dwie z czterech zasad azotowych, wchodzących w skład kwasów nukleinowych DNA i RNA.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Wszystkie organizmy prowadzą metabolizm związków azotowych.  Zbędny azot może być wydalany w postaci różnych cząsteczek, w tym kwasu moczowego. Zwierzęta urikoteliczne: ptaki, większość gadów, niektóre owady i ślimaki lądowe, wydalają do 90 proc. zbędnego azotu właśnie w formie kwasu moczowego. U człowieka związek ten jest produktem rozkładu zasad purynowych, pochodzących z pokarmu i syntezy endogennej.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz organizmy, które wydalają kwas moczowy jako końcowy produkt przemian azotowych.

  • Opiszesz sposób powstawania kwasu moczowego.