Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1G9ChfaKHUiV
Zdjęcie przedstawia flagę Unii Europejskiej.

Geneza i przebieg integracji

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

W słynnej deklaracji Roberta Schumana, wygłoszonej przez francuskiego ministra spraw zagranicznych 9 maja 1950 r., czytamy:

Robert Schuman Deklaracja z 9 maja 1950 roku

(fragmenty)

Pokój na świecie nie mógłby być zachowany bez twórczych wysiłków na miarę grożących mu niebezpieczeństw.

Wkład, jaki zorganizowana i żyjąca Europa może wnieść w cywilizację, jest niezbędny dla utrzymania pokojowych stosunków. (...)

Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność. Zgromadzenie narodów europejskich wymaga, by usunięta została odwieczna wrogość Francji i Niemiec. (...)

W tym celu rząd francuski proponuje (...) umieszczenie całej francusko‑niemieckiej produkcji węgla i stali pod zarządem wspólnej Wysokiej Władzy w organizacji otwartej na udział innych krajów europejskich. Umieszczenie produkcji węgla i stali pod wspólnym zarządzaniem zapewni natychmiastowe powstanie wspólnych fundamentów rozwoju gospodarczego, pierwszego etapu Federacji Europejskiej, i zmieni los regionów, długo skazanych na wytwarzanie wojennego oręża, którego były najdłużej ofiarami.

Solidarność produkcji, która się w ten sposób nawiąże, ukaże, że wszelka wojna między Francją a Niemcami jest nie tylko nie do pomyślenia, ale i fizycznie niemożliwa. Powstanie tej potężnej jednostki produkcyjnej otwartej na wszelkie kraje, które zechcą w niej uczestniczyć, mogącej dostarczyć wszystkim krajom, które złączy, podstawowych elementów produkcji przemysłowej na takich samych warunkach, stworzy rzeczywiste fundamenty ich ekonomicznego zjednoczenia.

cytat1 Źródło: Robert Schuman, Deklaracja z 9 maja 1950 roku, dostępny w internecie: robert-schuman.eu [dostęp 17.09.2019 r.].

Dokument ten uważany jest za akt urodzenia Unii Europejskiej. Z tego powodu w 1985 r. Rada Europejska ustanowiła 9 maja Dniem Europy.

bg‑azure

Jakie były najważniejsze założenia deklaracji? W jaki sposób stała się ona początkiem długiej drogi integracji państw europejskich?

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz najważniejsze traktaty europejskie.

  • Przeanalizujesz przyczyny kolejnych rozszerzeń integracji europejskiej.

  • Rozważysz znaczenie rozwoju instytucjonalnego Unii Europejskiej dla postępów integracji.