Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Historia integracji obejmuje przede wszystkim dwa procesy – poszerzanieposzerzanie integracjiposzerzaniepogłębianie integracjipogłębianie integracjipogłębianie integracji.

R16UPY7mzA3os1
Źródło: GDJ, domena publiczna.

Poszerzanie integracji oznacza obejmowanie jej zakresem kolejnych państw członkowskich. Unia Europejska pozostaje otwarta na rozwój w tej kwestii i dokłada wielu starań, by państwa, które chcą przyłączyć się do ugrupowania, były gotowe do przyjęcia wyzwań z tym związanych, przede wszystkim w aspekcie ekonomicznym. W ten sposób potencjał gospodarczypotencjał gospodarczypotencjał gospodarczy ugrupowania stale wzrasta. Traktat akcesyjny, czyli umowa międzynarodowa, jaką państwo podpisuje, przystępując do Unii Europejskiej, to zawsze niezwykle skomplikowany dokument, obejmujący niemal wszystkie istotne dziedziny funkcjonowania państwa. Jego podpisanie poprzedzają często wieloletnie negocjacje. W ich trakcie przedstawiciele państwa kandydującego i Unii Europejskiej poszukują optymalnych rozwiązań, które pozwolą trwale i korzystnie dla obu stron związać się pod względem gospodarczym, społecznym i politycznym.

Pogłębianie integracji to wszystkie działania, które państwa członkowskie podejmują w celu dalszego zacieśniania współpracy w różnych obszarach. Najskuteczniejszą metodą pogłębiania integracji jest negocjowanie i podpisywanie kolejnych traktatów europejskich, które zobowiązują państwa do podejmowania określonych działań.

Słownik

pogłębianie integracji
pogłębianie integracji

zacieśnianie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi i obejmowanie współpracą kolejnych obszarów

poszerzanie integracji
poszerzanie integracji

przyjmowanie do ugrupowania integracyjnego kolejnych państw członkowskich

potencjał gospodarczy
potencjał gospodarczy

zdolność państwa lub regionu do rozwoju ekonomicznego, na którą składają się m.in. aktywność zawodowa mieszkańców i poziom ich dochodów, lokalny rynek pracy, poziom i rodzaj przedsiębiorczości, napływ zagranicznego kapitału, jak również stan środowiska naturalnego