Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R6ZSi5SDEDXLT
Zdjęcie przedstawia niebo. Jest ono pomarańczowe, rozświetlają je promienie słoneczne. Znajdują się tutaj również niewielkie chmury.

Czynniki, procesy kształtujące klimat, strefy klimatyczne – powtórzenie

Źródło: dostępny w internecie: https://pixabay.com/pl/photos/s%C5%82o%C5%84ce-niebo-chmury-zach%C3%B3d-s%C5%82o%C5%84ca-1617470/, domena publiczna.

Po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w poszczególnych e‑materiałach dotyczących klimatologii warto usystematyzować swoją wiedzę i umiejętności. Niniejszy materiał jest podsumowaniem wiadomości dotyczących atmosfery – jej budowy i składu, czynników i procesów klimatotwórczych oraz stref klimatycznych.

Twoje cele
  • Omówisz skład i budowę atmosfery.

  • Wymienisz czynniki klimatotwórcze i scharakteryzujesz ich wpływ na klimat.

  • Scharakteryzujesz poszczególne procesy klimatotwórcze.

  • Rozróżnisz i scharakteryzujesz klimaty strefowe i astrefowe.

  • Porównasz główne cechy klimatu stacji położonych w różnych strefach klimatycznych i typach klimatu oraz wyjaśnisz przyczyny ich zróżnicowania.

  • Wyjaśnisz pojęcie klimatu lokalnego i mikroklimatu.