Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1QCfzYLij46U
Zdjęcie przedstawia otwartą księgę. Na każdej z widocznych stron są po dwie kolumny z tekstem. Księga ma zakładkę zrobioną z czerwonej wstążki.

Dwie kroniki: portrety polskich władców według Galla Anonima i mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem

Autor nazwany Gallem Anonimem opisywał Bolesława Krzywoustego — niezłomnego rycerza i godne pamięci czyny jego przodków. Także Kronika polska Wincentego Kadłubka przedstawia obraz tego władcy jako obrońcy polskiej niepodległości i Bolesława Chrobrego oraz szanowanego władcy, który stoi na straży prawa i dobra Ojczyzny. Są to przykłady literatury parenetycznej, czyli kształtującej wzory osobowe monarchy idealnego i sprawiedliwej monarchii.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz przyczyny i cele powstania Kronik polskich.

  • Dowiesz się, w jaki sposób średniowieczne Kroniki polskie kształtowały wzór dobrego i silnego władcy.

  • Omówisz podobieństwa i różnice między kronikami Galla Anonima i Wincentego Kadłubka.