Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R2WpPkgVPKp2P
Obraz przedstawia krajobraz górski. Są szczyty masywów górskich. Pomiędzy nimi znajdują się chmury. Na pierwszym planie widzimy wierzchołek góry zwieńczony dużym krzyżem. Widok gór pogrążonych w chmurach ciągnie się aż po horyzont.

Polscy mesjaniści

Caspar David Friedrich, Poranek w Karkonoszach, 1810–11
Źródło: domena publiczna.

Czasem słyszy się stwierdzenie, że Polska w swojej historii miała jakąś konkretną misję do spełnienia. Z lekcji języka polskiego da się zapamiętać hasła takie jak Polska Chrystusem Europy czy Polska Winkelriedem narodów lub przeświadczenie, że w okresie rozbiorów oczekiwano nie tyle odzyskania niepodległości, co wręcz zmartwychwstania Polski. Są to idee charakterystyczne dla romantycznego nurtu polskiej literatury zwanego „mesjanizmem”. Nurt ten silnie przejawiał się w polskiej filozofii i literaturze w okresie romantyzmu. Jego reprezentatywnymi przykładami są koncepcje J. M. Hoene‑Wrońskiego, A. Towiańskiego i A. Cieszkowskiego.

Twoje cele
  • Zdefiniujesz, czym jest mesjanizm.

  • Poznasz i porównasz koncepcje mesjaniczne głównych przedstawicieli polskiego romantyzmu.

  • Dokonasz analizy fragmentów Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego, dzięki czemu zestawisz jego poglądy z doktryną Hegla.

  • Uzasadnisz znaczenie idei misji i mesjasza w romantyzmie polskim.