Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R7LM1W9x7X2uz
Czarno-białe zdjęcie przedstawia dolną część Pałacu Kultury i Nauki. Jest to masywny budynek posiadający liczne kolumny i okna. Przed pałacem widoczny jest plac po którym spacerują ludzie.

Proces sowietyzacji Europy Środkowo‑Wschodniej

Jednym z przykładów sowietyzacji Polski jest warszawski Pałac Kultury i Nauki wybudowany w 1955 roku jako symbol przyjaźni polsko‑rosyjskiej.
Źródło: Romák Éva, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Terytoria Węgier, Rumunii i Bułgarii, byłych sojuszników hitlerowskich Niemiec, zostały zajęte przez armię sowiecką. Pod pozorem wypełniania obowiązków okupacyjnych ZSRS narzucił udział komunistów we władzach tych państw. Po zakończeniu wojny oddziały sowieckie nie wycofały się także z innych krajów Europy Środkowo‑Wschodniej – z Polski, wschodnich Niemiec i Austrii. Pozostawienie żołnierzy Armii Czerwonej w Polsce uzasadniano koniecznością ochrony komunikacji z sowieckimi strefami okupacyjnymi we wschodnich Niemczech i w Austrii.

RPsuosO5ICtzY1
Linia chronologiczna przedstawia następujące wydarzenia:  Od 1944 do 1948, zdominowanie przez ZSRR: Węgier, Czechosłowacji, Niemiec, Rumunii i Polski.  Noc z 8 na 9 maja 1945, zakończenie drugiej wojny światowej w Europie. 28 czerwca 1945, powołanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej.  19 stycznia 1947, wybory do Sejmu Ustawodawczego. 19 luty 1847, Uchwalenie „małej konstytucji”. 19747 rozpoczęcie zimnej wojny. Od 4 kwietnia 1948 do 30 czerwca 1952, realizowanie Programu Odbudowy Europy. 1953 śmierć Józefa Stalina.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wyjaśnisz, jak przebiegała sowietyzacja Europy Środkowo‑Wschodniej.

  • Scharakteryzujesz, na czym polegała w polityce komunistów tzw. taktyka salami.

  • Przeanalizujesz model gospodarki wprowadzanej w państwach podległych Związkowi Sowieckiemu.