Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RNJ0tfo7zeinZ
Zdjęcie przedstawia fragment zdobienia na ceramicznym naczyniu. Wzór przedstawia trzech mężczyzn, którzy grają na różnych instrumentach. Postacie ubrane są w czerwone togi, biegnące na skos przez piersi.

Italia i Etruskowie

Fresk z grobowca Leopardów (VI w. p.n.e., Tarkwinie), przedstawiający muzyków i tancerzy, charakterystyczny motyw etruskiej sztuki.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Wykład na temat dziejów starożytnych Rzymian zwykle rozpoczyna się od opisu cywilizacji etruskiej. Jej wpływ nie tylko na Rzymian, ale również na inne zamieszkujące Italię ludy jest wyraźny. O Etruskach wiemy jednak niewiele. Jeden z badaczy nie wahał się nawet nazwać ich „dziećmi tajemnicy i synami nocy”. Wynika to przede wszystkim z dwóch rzeczy: po pierwsze z niewielkiej liczby świadectw literackich na ich temat, a po drugie z trudności z rozumieniem języka etruskiego, który w większości pozostaje niezrozumiały. Zachowały się jednak zachwycające zabytki archeologiczne, a oddziaływanie Etrusków widać także w wielu rzymskich zwyczajach.

R1P0loXYVDdIr1
Linia chronologiczna przedstawia następujące wydarzenia: 753 rok przed naszą erą - powstanie Rzymu, od drugiej połowy siódmego do szóstego wieku przed naszą erą - okres szczytowej potęgi Etrusków, piąty wiek przed naszą erą - osłabienie potęgi Etrusków, od czwartego do trzeciego wieku przed naszą erą - podbicie Etrusków przez Rzymian. Lata 254‑241 przed nasza erą - pierwsza wojna punicka.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Scharakteryzujesz związki między kulturą etruską a kulturą rzymską.

  • Wyjaśnisz, do czego służyła Etruskom zwierzęca wątroba i dlaczego często spoglądali na ptaki.

  • Opiszesz uwarunkowania geograficzne Italii.