Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R13VpS5UA4FRf
Zdjęcie przedstawia z lewej strony ewolucję człowieka od małpy do człowieka, a z prawej strony dewolucję od człowieka do małpy. Pomiędzy tymi przedstawieniami znajduje się wysokie drzew, a przed rozpościera się morze. W tle jest niebiesko‑pomarańczowe niebo po zachodzie słońca.

Pośrednie dowody ewolucji

Podstawą rozwoju nauki o ewolucji była teoria przedstawiona przez Karola Darwina oraz Alfreda Wallace’a w 1858 roku na zebraniu Towarzystwa Linneuszowego. Zakłada ona, że największe szanse na przeżycie mają osobniki najlepiej dostosowane do danych warunków środowiska. Osobniki te mają większe szanse na wydanie potomstwa i tym samym swoje korzystne cechy przekazują następnemu pokoleniu. Tak w środowisku działa dobór naturalny.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Dowody na istnienie ewolucji i mechanizmy nią rządzące pochodzą z różnych dziedzin nauki, np. paleontologii, anatomii porównawczej, biogeografii, biochemii czy genetyki. Jeżeli porównamy cechy budowy współcześnie występujących organizmów, to możemy wyciągnąć wnioski o ich wspólnym pochodzeniu. Do najbardziej przekonywających dowodów na pokrewieństwo należą budowa komórkowa i podobny skład chemiczny komórek: wszystkie organizmy składają się z białek, cukrów, tłuszczów i kwasów nukleinowych.

Twoje cele
  • Omówisz pośrednie dowody ewolucji.

  • Wykażesz różnice między pośrednimi i bezpośrednimi dowodami ewolucji.