R137zkAx6q7MK
Zdjęcie przedstawia ludzką dłoń, na której stoi stara klisza fotograficzna w szpulce.

Szare lata 80.

Źródło: domena publiczna.

Materiał jest częścią serii „Inne spojrzenie”.

Lata 80. w Polsce to czas pogłębiającego się kryzysu społeczno‑politycznego i gospodarczego. Wprowadzono przez władze państwowe reglamentację w postaci kartek na żywność i inne niezbędne do życia artykuły, jednak mimo to na rynku wciąż brakowało podstawowych produktów. Społeczeństwo było coraz bardziej zniecierpliwione pogarszającymi się warunkami życia.

Opozycja, mimo wprowadzenia stanu wojennego, nie zaprzestała swojej działalności i w dalszym ciągu dążyła do wprowadzania i poszanowania praw i wolności obywatelskich. Władze państwowe reagowały na działalność opozycji wprowadzaniem kolejnych ograniczeń i wykorzystywały siły porządkowe do pacyfikowania manifestacji antyrządowych.

Równocześnie w telewizji zaczęły pojawiać się filmy i seriale pokazujące życie społeczeństw zachodnich. Kolorowe i pełne wolności osobistej obrazki z życia obywateli państw zachodnich pogłębiały poczucie frustracji wśród Polaków i wywoływały coraz większy opór wobec nieudolnych działań władz.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz cechy kryzysu niedoboru charakterystycznego dla Polski w latach 80.

  • Ocenisz skutki kryzysu społeczno‑politycznego dla przyszłości społeczeństwa polskiego.

  • Wyjaśnisz, na czym polegała propaganda w PRL‑u i przedstawisz jej przykłady.

  • Ocenisz podatność społeczeństwa na przekazy propagandowe.