Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1wi4eZbJgeKh
Zdjęcie przedstawia kilka segregatorów stojących w rzędzie obok siebie. Są to cztery cztery czarne segregatory i jeden żółty po środku.

Przebieg postępowania administracyjnego

Źródło: domena publiczna.

Podstawową funkcją postępowania administracyjnego jest zapewnienie realizacji prawa materialnego. Normy tego postępowania określają tryb dochodzenia praw przez obywateli i formę realizacji ciążących na nich zobowiązań. Postępowanie administracyjne rządzi się swoimi zasadami i przebiega w określonym trybie, w którym nawet ostateczne decyzje organów administracji publicznej podlegają weryfikacji.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz przebieg postępowania administracyjnego.

  • Scharakteryzujesz rolę sądownictwa administracyjnego.

  • Wyjaśnisz znaczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego.