Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R9ugBli6zihjU
Zdjęcie przedstawia budynek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Zdjęcie ukazuje dach sali plenarnej, na szczycie której powiewa polska flaga.

Mała konstytucja z 1992 roku

Źródło: Mr Spreewasser, licencja: CC BY-NC 2.0.

Rozpoczęta pod koniec lat 80. transformacja ustrojowa Polski trwała przez kilka lat. W tym czasie nastąpiła gruntowna zmiana ustroju politycznego. Polska Rzeczpospolita Ludowa, autorytarne państwo komunistyczne, przekształciła się w Rzeczpospolitą Polską, określającą się jako demokratyczne państwo prawne. Jednym z elementów tego procesu było przyjęcie tymczasowej konstytucji w 1992 roku.

Twoje cele
  • Przedstawisz przyczyny uchwalenia Małej konstytucji z 1992 r.

  • Wyjaśnisz zmiany w systemie politycznym, które wprowadziła ta kontytucja.

  • Przeanalizujesz regulacje Małej konstytucji w kontekście konfliktów politycznych w Polsce z początku lat 90.