R775uM219NraI
Zdjęcie przedstawia kawałki drewna w kolorach białym i czerwonym. Ułożone są w taki sposób, że przypominają flagę Polski.

Konstytucja i jej funkcje

Źródło: domena publiczna.

Konstytucja w postaci odświętnego, najważniejszego dokumentu jest znaczącym elementem budowania tożsamości obywateli współczesnego państwa, który określa jego zasady i podstawy funkcjonowania. Historia uchwalania tego aktu sięga XVIII wieku, kiedy to powstał pierwszy tego typu dokument na świecie – Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Bardzo szybko idea konstytucji znalazła naśladowców w Europie – w 1791 r. w Rzeczypospolitej oraz rewolucyjnej Francji. W polskiej tradycji pojęcie „konstytucja” początkowo oznaczało tyle, co zbiór ustaw sejmu walnego. Dopiero po 3 maja 1791 r. termin ten zastrzeżono dla ustawy zasadniczej.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz zasady ustrojowe zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Zastanowisz się nad ich znaczeniem dla demokratycznego państwa.

  • Przeanalizujesz sformułowania preambuły Konstytucji RP.

  • Poznasz etapy powstawania Konstytucji RP.