Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RDVlLaHxzSwfj
Zdjęcie przedstawia prawosławną świątynię, która składa się z kilku wieżyczek różnej wysokości. Są one zwieńczone kolorowymi kopułami. Przed świątynią jest plac, po którym spacerują ludzie. Za nią znajdują się niższe zabudowania pałacowe.

Władza ustawodawcza w wybranym kraju – Rosja

Budynki przy Placu Czerwonym, Moskwa.
Źródło: Дмитрий Трепольский, domena publiczna.

W Konstytucji Federacji Rosyjskiej przyjęto rozwiązania ustrojowe przypominające model V Republiki Francuskiej. Charakterystyczny dla Francji system półprezydencki  wyewoluował jednak w Rosji w kierunku autorytarnym. Brak rozwiniętej demokratycznej kultury politycznej, słabość instytucji państwowych w latach 90. i złe doświadczenia związane z demokratycznymi reformami z tego okresu sprawiły, że przybrał on w Federacji Rosyjskiej cechy systemu superprezydenckiego. Rola parlamentu została bardzo zmarginalizowana, zaś kontrolę nad państwową polityką niemal całkowicie przejął prezydent.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, czym jest system superprezydencki.

  • Scharakteryzujesz strukturę rosyjskiego parlamentu.

  • Przedstawisz relacje między Zgromadzeniem Federalnym a innymi organami władzy w Federacji Rosyjskiej.