Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R146sVnUCFIbD
Rysunek przedstawia obraz “człowieka idealnego”. Jest to szkic nagiego mężczyzny, wpisanego jednocześnie w okrąg i kwadrat. Ma rozpostarte ręce, ukazane w dwóch pozycjach. Podobnie nogi - raz postawione obok siebie, a także ukazane w lekkim rozkroku.

Piękno i harmonia świata w polskiej poezji renesansowej

Twórcy epoki renesansu postrzegali świat jako dzieło sztuki, podziwiali jego piękno i harmonię, a także próbowali odczytywać zawarty w nim sens. Zachwyt nad ładem natury miał charakter nie tylko estetyczny. Podziw dla otaczającej rzeczywistości rodził religijną wdzięczność wobec Boga za dar doskonałego stworzenia. Stąd tęsknota za miejscem wyjątkowym, w którym wiecznie panują spokój, radość i beztroska. Potrzebę takiej idealnej przestrzeni u poetów renesansowych wyrażał obraz Arkadii – mitycznej krainy ziemskiego szczęścia.

Twoje cele
  • Poznasz cechy wyróżniające człowieka renesansu.

  • Zidentyfikujesz piękno i harmonię jako najważniejsze renesansowe kategorie estetyczne.

  • Scharakteryzujesz wizerunek Boga‑Artysty w tekstach poetyckich epoki renesansu.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida