Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RBQrCg57msad6
Na zdjęciu przedstawiona jest detonacja pocisku jądrowego. Ogromny obłok pyłu i ognia przybiera kształt grzyba.

Świat po zakończeniu zimnej wojny. Mocarstwowa rola Stanów Zjednoczonych

Amerykańska próba jądrowa
Źródło: Wikipedia.org, domena publiczna.

Powstanie Federacji Rosyjskiej, rozpad Związku Sowieckiego i zawiązanie Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) oznaczało zakończenie zimnej wojny między Wschodem a Zachodem. Władze nowej Rosji, które zwycięsko wyszły z walki o przywództwo, zadeklarowały zakończenie zimnowojennej rywalizacji z USA, demokratyzację kraju i odejście od polityki wrogości. Po rozpadzie ZSRS Stany Zjednoczone stały się jedynym mocarstwem i niekwestionowanym liderem tzw. świata zachodniego.

Rs9CnuBpDnBAl1
Linia chronologiczna przedstawia następujące wydarzenia:  9 listopada 1989, obalenie muru berlińskiego.  3 październik 1990, zjednoczenie Niemiec.  1991 zakończenie zimnej wojny. 17 stycznia 1991, rozpoczęcie operacji Pustynna Burza przez USA. 1993 zawarcie porozumienia odnośnie utworzenia autonomii Palestyńskiej. 1993 podzielenie Czechosłowacji na dwa państwa. 1 listopada 1993, powstanie Unii Europejskiej. 11 września 2001, atak terrorystyczny na World Trade Center w Nowym Jorku. Październik 2001, początek operacji wojskowych w Afganistanie przez NATO.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Opiszesz, jaką rolę w świecie postzimnowojennym odgrywają Stany Zjednoczone.

  • Ocenisz, kto skorzystał na zakończeniu zimnej wojny i następujących przemianach.

  • Koniec historii czy starcie cywilizacji? Przeanalizujesz nową wizję sił światowych, jaką po zakończeniu zimnej wojny przedstawiali Francis Fukuyama i Samuel Huntington.