Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1BqlWIumjPCD
Zdjęcie przedstawia sterty starych gazet, powiązane sznurkami. Gazety leżą w kilku rzędach.

Media – czwarta władza?

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Monteskiusz jest autorem zasady trójpodziału władz. Podzielił on władzę na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Obecnie do monteskiuszowskiej triady można dołożyć kolejny element – media, które określa się mianem czwartej władzy. Czy tak jest w rzeczywistości?

Twoje cele
  • Omówisz funkcje mediów.

  • Przeanalizujesz przykłady kontroli władzy przez media.

  • Wskażesz przypadki ograniczania praw mediów.

  • Wyjaśnisz rolę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Rozstrzygniesz, czy poziom krytycyzmu mediów jest zależny od ich orientacji politycznej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida