Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RhuM1AFoOnwWK
Zdjęcie przedstawia kilka stojących obok siebie ceglanych wieżowców z rzędami okien. Na jednym z budynków po lewej wisi duży baner z napisem: Peter Cooper Village. Przed wieżowcami stoją latarnie oraz znajduje się park z drzewami. W tle są wysokie biurowce.

Pluralizm modeli relacji Kościoła i państwa. Państwa świeckie

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Materiał jest częścią serii „Inne spojrzenie”.

Leon XIII Immortale Dei

Więc Bóg rozdzielił rządy nad rodem ludzkim pomiędzy dwie władze - duchowną i świecką: pierwsza przełożoną nad sprawami boskimi, druga nad ludzkimi. Każda z nich jest w swoim obrębie najwyższa: każda ma pewne granice nieprzebyte, a zakreślone istotą rzeczy i właściwymi każdej przyczynami. Tak koło niejako zostało opisane, w którym każda władza wykonywa właściwą sobie działalność na mocy prawa wyłącznie sobie przynależnego.

Leon Źródło: Leon XIII, Immortale Dei, 1885 r., dostępny w internecie: opoka.org.pl [dostęp 14.05.2021 r.].

Modeli relacji państwo – Kościół jest współcześnie wiele. W tym materiale zapoznasz się z wariantami państwa świeckiego. Zastanów się, na ile słowa Leona XIII odzwierciedlają ideę takiego państwa.

Twoje cele
  • Omówisz cechy modelu państwa świeckiego.

  • Przeanalizujesz różne formy relacji państwo – Kościół w modelu państwa świeckiego.

  • Ocenisz, która z tych form jest najmniej antagonizująca.