Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RoplCc1nrcxJ8
Fotografia przedstawiająca wnętrze tunelu wykonanego z drewnianego obramowania. U góry wisi lampion.

Udział w kulturze

Źródło: domena publiczna.
Krzysztof Kaczanowski Kim jest człowiek? Rozważania antropologa-biologa. Wykład inauguracyjny

Człowiek stworzył kulturę. Kultura, ten niebiologiczny wytwór powstały na bazie biologii, modyfikowała, modyfikuje i będzie modyfikować biologię człowieka.

cyt Źródło: Krzysztof Kaczanowski, Kim jest człowiek? Rozważania antropologa-biologa. Wykład inauguracyjny, „Alma Mater” 2007, nr 98, s. 17.

Udział w życiu kulturalnym jest cechą charakterystyczną dla gatunku ludzkiego. Na czym jednak on polega? Z czego wynika? I właściwie do czego człowiekowi potrzebna jest kultura?

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz różne rodzaje kultury ze szczególnym uwzględnieniem cech kultury masowej i elitarnej.

  • Przedstawisz formy udziału w kulturze.

  • Ocenisz zaangażowanie młodzieży w życie kulturalne.