Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1VimBlPkMVYe
Zdjęcie przedstawia szkice czerech męskich twarzy. Są to twarze dojrzałych mężczyzn ukazanych na wprost widza lub profilem.

Sztuka w nowoczesnym świecie. Poglądy estetyczne Cypriana Norwida na podstawie Promethidiona

Cyprian Norwid, Męskie głowy, 1870
Źródło: polona.pl, domena publiczna.

Od połowy XIX wieku pogłębiał się rozdźwięk między romantycznymi ideałami a rzeczywistością nowoczesnego, szybko rozwijającego się świata. Zmieniało się rozumienie społecznej funkcji sztuki. Z jednej strony twórczość coraz mocniej ulegała presji ekonomicznej: kryterium oceny dzieła stawał się pieniądz. Z drugiej jednak – wciąż żywa była charakterystyczna dla romantyków świadomość nadzwyczajnej roli piękna w rozwoju duchowym zarówno człowieka, jak i społeczeństwa. Cyprian Norwid w swojej poezji opisał nową sytuację sztuki, a także sformułował własny program estetyczny.

Twoje cele

• Zinterpretujesz tytuł poematu Promethidion Cypriana Norwida.
• Omówisz opisane w tekście relacje między Bogiem a człowiekiem.
• Porównasz zawartą w poemacie koncepcję piękna z antyczną ideą kalokagatii.
• Scharakteryzujesz zawarte w tekście poglądy na temat sztuki.