Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RQ1D1l2WwdiMc
Zdjęcie przedstawia scenę z koncertu. W tle widoczna jest scena wraz z gitarzystami. Na pierwszym planie widoczne są uniesione dłonie widzów.

Postrzeganie grupy „własnej” i „obcej”

Źródło: Free-Photos, domena publiczna.

Nie ma wątpliwości, że człowiek jest istotą społeczną i żyje w społeczeństwie, ale czym właściwie ono jest? Czy istnieje prosta definicja tego terminu? Nie istnieje. Pojęcie społeczeństwa jest jednym z najbardziej niejednoznacznych i złożonych pojęć socjologicznych, wymagających różnorakich definicji i interpretacji. Jest jednak punkt wspólny w każdym postrzeganiu konceptu społeczeństwa i jest nim człowiek oraz problematyczne rozróżnienie między grupą „własną” i „obcą”, między „nami” a „innymi”.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, jak tworzą się podziały w społeczeństwie na „swoich” i „obcych”.

  • Przeanalizujesz przyczyny, przejawy i skutki nietolerancji, stygmatyzacji oraz przedstawisz możliwe sposoby przeciwstawiania się tym zjawiskom.

  • Odróżnisz tolerancję od akceptacji.