Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RP1gjnPYjs9TK
Zdjęcie przedstawia tablicę z czerwoną strzałką, na której widnieje napis: Do obwodowej komisji do spraw referendum numer 632.

Referendum lokalne

Źródło: Adrian Grycuk, licencja: CC BY-SA 3.0.

Zgodnie z Konstytucją RP naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. W art. 62 ustawa zasadnicza z kolei stwierdza, że obywatel polski ma prawo do udziału w referendum. Oznacza to, że choć demokracja w Polsce ma charakter przedstawicielski, to prawo przewiduje stosowanie instrumentów bezpośrednich rządów obywateli. Należą do nich referenda. Mogą mieć one charakter ogólnokrajowy – dotyczą wówczas „spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa”. Mogą być również organizowane lokalnie – w jednostkach samorządu terytorialnego.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz rodzaje referendów lokalnych.

  • Wyjaśnisz warunki ważności referendów.

  • Przeanalizujesz procedurę organizowania referendum lokalnego na żądanie grupy mieszkańców.