Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1J7Q88lqlesn
Zdjęcie przedstawia posąg aniołka zdobiącego fasadę budynku widocznego na drugim planie.

Trzy główne nurty barokowe: spirytualizm, naturalizm i panteizm.

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Duchowe czy cielesne? Święte czy zmysłowe? Racjonalne czy intuicyjne?

Epoka baroku to niewątpliwie okres, który upływał pod znakiem przeciwieństw. Rzeczywistość nowych odkryć przyrodniczych, coraz bardziej wyspecjalizowanych technologii, takich jak mikroskop i teleskop, a jednocześnie burzliwych dyskusji wokół rozumienia Boga i życia wiecznego – znacznie skomplikowały ówczesną wizję świata. Prób tłumaczenia rzeczywistości podejmują się rozmaici filozofowie i każdy z nich dostrzega inne jej aspekty. Bogactwo twierdzeń o istocie bytu człowieka daje też możliwość analizy i wyboru: gdzie tak naprawdę zaciera się sfera sacrum i profanum, tego, co boskie, i tego, co przyziemne?

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz założenia spirytualizmu, panteizmu i naturalizmu.

  • Wskażesz odniesienia literackie do trzech barokowych nurtów filozoficznych.

  • Dowiesz się, jak postrzegany był świat i miejsce człowieka w nim przez pryzmat przedstawionych nurtów.