Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RhK0ReFHgqUpe
Ilustracja przedstawia angielską kawiarnię. Z prawej strony przy długim stole siedzą mężczyźni w perukach i kolorowych strojach. Z lewej strony za kontuarem stoi kobieta w czepku. Przed nią rozłożone są naczynia. Jeden z mężczyzn oddaje jej talerz. W tle jest kominek. Pali się w nim ogień a na nim jest garnek. Wyżej wisi obraz.

Brytyjska monarchia parlamentarna w XVIII w.

Powstające w Anglii kawiarnie stały się popularnym miejscem spotkań elity politycznej i biznesowej.
Źródło: Brytyjskie Muzeum, tylko do użytku edukacyjnego.

W drugiej połowie XVIII w., kiedy w mocarstwach kontynentalnych kształtował się absolutyzm oświecony, rozwój ustrojowy Wielkiej Brytanii przebiegał w kierunku alternatywnym – ku rządom parlamentarno‑gabinetowym.

Władza monarsza była skrępowana także w innych państwach europejskich, lecz Anglii – inaczej niż Szwecji, Holandii czy Rzeczypospolitej – wolnościowa forma rządów nie przeszkodziła uzyskać i utrzymać statusu mocarstwa. O jej powodzeniu zadecydowało to, że potrafiła ona czerpać krociowe zyski z handlu transatlantyckiego, czego nie zmieniła nawet utrata kolonii amerykańskich w 1782 roku.

R1GF9kDcaG0gP1
Linia chronologiczna przedstawia okres od 1660 do 1763 roku. W 1660 roku powstała restauracja dynastii Stuartów. 16 grudnia 1689 roku zaakceptowanie przez parlament Deklaracji Praw. W 1701 roku wydanie Ustawy o następstwie tronu. W 1707 roku unia realna między Szkocją i Anglią i utworzenie Zjednoczonego Królestwa. W 1721 roku objęcie urzędu premiera przez Roberta Walpole'a. W 1745 roku powstanie japońskie. Od 1756 do 1763 roku wojna siedmioletnia.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wyjaśnisz, jak przebiegał rozwój ustrojowy Wielkiej Brytanii w XVIII wieku.

  • Przeanalizujesz, dlaczego brytyjski system rządów był ewenementem w Europie wieku oświecenia.

  • Opiszesz, kim byli wigowie i torysi.