Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RwhRT3tI3Fm5e
Ilustracja przedstawia kajdanki leżące na formularzu wypełnionym odbiciami linii papilarnych. Obok leży klucz.

Prawo karne i prawo wykroczeń cz. 4

Źródło: Bill Oxford, domena publiczna.

Materiał jest częścią serii „Inne spojrzenie”.

Prawo karne i prawo wykroczeń należą do gałęzi prawa publicznego. Przepisy te przede wszystkim mają na celu chronić interes zbiorowości, a pośrednio również interes jednostki.

Obie te dziedziny prawa dotyczą wymierzania kar za czyny zabronione przez ustawę. Podstawową różnicą jest natomiast waga oraz stopień społecznej szkodliwości czynów objętych każdą z tych dziedzin.

W tym materiale poznasz formy popełnienia przestępstwa i wykroczenia oraz uczestników rozprawy karnej.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz formy popełnienia przestępstwa i wykroczenia.

  • Wymienisz i scharakteryzujesz osoby uczestniczące w rozprawie karnej.

  • Przeanalizujesz zbieg przepisów oraz przestępstw i wykroczeń.