Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1EHrbYGSIeWv
Zdjęcie przedstawiające morze nad nim horyzont i pomarańczowe niebo o zachodzi słońca. Na horyzoncie znajduje się rafineria ropy naftowej.

Badanie reaktywności węglowodorów nasyconych, nienasyconych i aromatycznych z wodorem, chlorowcami, ze szczególnym uwzględnieniem roztworu bromu w CHBr3 oraz wody bromowej

Węglowodory są podstawowym składnikiem ropy naftowej, która stanowi ich podstawowe źródło w przemyśle.
Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com, domena publiczna.

Z uwagi na to, jakie wiązania występują w cząsteczkach węglowodorów, dzieli się je na nasycone i nienasycone. Węglowodory aromatyczne zawierają w swojej budowie zdelokalizowane wiązania podwójne, dlatego klasyfikuje się je do węglowodorów nienasyconych. Różnice w budowie węglowodorów wpływają na ich właściwości fizykochemiczne, w tym reaktywność.

Twoje cele
  • Porównasz reaktywność węglowodorów: nasyconych, nienasyconych i aromatycznych.

  • Wyjaśnisz, na czym polega tzw. reakcja probówkowa.

  • Przedstawisz reakcje charakterystyczne dla określonych grup węglowodorów.