R1EJp6JzsAvlw
Zdjęcie przedstawia mapę świata. Na mapie ustawione są do góry nogami różnokolorowe pineski.

Polityka zagraniczna a członkostwo w UE

Źródło: domena publiczna.

Unia Europejska jest zaawansowaną formą współpracy między państwami Starego Kontynentu. Traktat z Maastricht wprowadził – oprócz funkcjonującej już od kilkudziesięciu lat integracji ekonomicznej Europy – pewne formy jej integracji politycznej. Należała do nich wspólna polityka zagraniczna UE. Wymagało to trudnego uzgodnienia dwóch wartości, łatwo wpadających w konflikt, a mianowicie skuteczności i decyzyjności Unii Europejskiej w tym obszarze z jednej strony oraz suwerenności państw członkowskich z drugiej.

Twoje cele
  • Ocenisz kompetencje UE w zakresie polityki zagranicznej.

  • Przeanalizujesz organy Unii Europejskiej zajmujące się polityką zagraniczną.

  • Scharakteryzujesz mechanizmy zabezpieczające suwerenność państw członkowskich UE.