Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1EJp6JzsAvlw
Zdjęcie przedstawia mapę świata. Na mapie ustawione są do góry nogami różnokolorowe pineski.

Polityka zagraniczna a członkostwo w UE

Źródło: domena publiczna.

Unia Europejska jest zaawansowaną formą współpracy między państwami Starego Kontynentu. Traktat z Maastricht wprowadził – oprócz funkcjonującej już od kilkudziesięciu lat integracji ekonomicznej Europy – pewne formy jej integracji politycznej. Należała do nich wspólna polityka zagraniczna UE. Wymagało to trudnego uzgodnienia dwóch wartości, łatwo wpadających w konflikt, a mianowicie skuteczności i decyzyjności Unii Europejskiej w tym obszarze z jednej strony oraz suwerenności państw członkowskich z drugiej.

Twoje cele
  • Ocenisz kompetencje UE w zakresie polityki zagranicznej.

  • Przeanalizujesz organy Unii Europejskiej zajmujące się polityką zagraniczną.

  • Scharakteryzujesz mechanizmy zabezpieczające suwerenność państw członkowskich UE.