Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1FgLXkmLPLjC
Zdjęcie przedstawia trawnik, po którym idzie na czworaka mały chłopiec. Nad chłopcem stoi pochylona kobieta, wyciąga ręce w kierunku chłopca. W oddali widać dwójkę siedzących dzieci.

Instytucje prawne prawa rodzinnego w Polsce

Źródło: Jordan Rowland, domena publiczna.

Jeden z najważniejszych obszarów życia każdego człowieka to sfera życia rodzinnego. Relacje z bliskimi oddziałują na naszą sytuację i samopoczucie. Wpływają na zaspokojenie potrzeb egzystencjalnych i psychicznych. Często wpływ ten jest korzystny, bywają jednak takie relacje, które powodują określone problemy, np. w rodzinach dysfunkcyjnych. Wówczas konieczne jest skorzystanie z instytucji prawnych prawa rodzinnego, które pozwalają opanować i uporządkować zaistniałe realia, zniwelować deficyty. Z wieloma z nich możesz się spotkać w życiu codziennym.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz, czym jest pokrewieństwo i powinowactwo.

  • Scharakteryzujesz instytucję przysposobienia.

  • Porównasz rozwód i separację.

  • Przeanalizujesz, czym jest intercyza.