Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1FgLXkmLPLjC

Instytucje prawne prawa rodzinnego w Polsce

Źródło: Jordan Rowland, licencja: CC 0.

Jeden z najważniejszych obszarów życia każdego człowieka to sfera życia rodzinnego. Relacje z bliskimi oddziałują na naszą sytuację i samopoczucie. Wpływają na zaspokojenie potrzeb egzystencjalnych i psychicznych. Często wpływ ten jest korzystny, bywają jednak takie relacje, które powodują określone problemy, np. w rodzinach dysfunkcyjnych. Wówczas konieczne jest skorzystanie z instytucji prawnych prawa rodzinnego, które pozwalają opanować i uporządkować zaistniałe realia, zniwelować deficyty. Z wieloma z nich możesz się spotkać w życiu codziennym.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz, czym jest pokrewieństwo i powinowactwo.

  • Scharakteryzujesz instytucję przysposobienia.

  • Porównasz rozwód i separację.

  • Przeanalizujesz, czym jest intercyza.