Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RGNgeoWsaidjH
Zdjęcie przedstawia fragment kartki w linie. Przy papierze znajduje się stalówka pióra wiecznego, którą ktoś zapisuje tekst.

Jak napisać esej?

Próba teorii eseju literackiego

Istotą eseju jest refleksja

1 Źródło: Próba teorii eseju literackiego, [w:] Wojciech Głowala, Genologia polska. Wybór tekstów, Warszawa 1983, s. 493.

W tym krótkim zdaniu mieści się cała definicja tego gatunku. Esej, z francuskiego essai, to dosłownie próba - próba przedstawienia poglądów autora na wybrany temat. To właśnie proces dochodzenia do prawdy, a nie jej odkrycie, roztrząsanie problemu, a nie rozstrzygnięcie, pytanie, a nie odpowiedź, stanowią o charakterze eseju i wyróżniają go spośród innych form wypowiedzi.

Twoje cele
  • Rozróżnisz esej od innych gatunków literackich.

  • Wymienisz jego cechy.

  • Przeanalizujesz styl i środki literackie wykorzystywane w eseju.