Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RDpvdRSXQUOFc
Zdjęcie ukazuje wysokie rośliny morskie. To las wodorostów. Wodorosty mają długie łodygi. Wokół nich liście.

Adaptacje roślin do życia na lądzie

Zielenice (Chlorophyta) to rośliny pierwotnie wodne, z których wywodzą się rośliny lądowe. Niektórzy przedstawiciele zielenic osiągają znaczne rozmiary, jednak ich wielokomórkowy organizm nie tworzy typowo wykształconych tkanek i organów.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Życie powstało w wodzie. Dopiero wiele milionów lat później przeniosło się na ląd. Prawdopodobnie rośliny i zwierzęta dokonały tego niezależnie od siebie. Pierwsze rośliny pojawiły się na lądzie w erze paleozoicznej, ponad 400 mln lat temu. Ich wyjście na ląd było jednym z najważniejszych etapów ewolucji życia na Ziemi. Początkowo zajmowały podmokłe lub silnie wilgotne siedliska nadbrzeżne. W późniejszym czasie stopniowe wykształcenie przystosowań morfologicznych, anatomicznych i fizjologicznych pozwoliło roślinom opanować bardziej suche obszary lądowe. Pojawienie się zmian adaptacyjnych ograniczyło niekorzystny wpływ warunków środowiska lądowego na organizmy roślinne i umożliwiło osiągnięcie sukcesu ewolucyjnego, jakim była kolonizacja lądu. O tym, jakie to były adaptacje i dlaczego rośliny wyszły na ląd mimo trudniejszych warunków w tym środowisku, przeczytasz w niniejszym e‑materiale.

Twoje cele
  • Określisz pochodzenie roślin lądowych.

  • Przedstawisz argumenty świadczące o wspólnym pochodzeniu ramienicowych i roślin lądowych.

  • Wskażesz cechy środowiska lądowego.

  • Scharakteryzujesz przystosowania morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne roślin do warunków panujących w środowisku lądowym.

  • Opiszesz prawdopodobną budowę morfologiczną pierwszych roślin lądowych – ryniofitów.

  • Określisz główne linie rozwojowe roślin lądowych.