Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1JgtAx0ZzWBw
Ilustracja przedstawia betonowe sześciany. napis. Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego

Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego

Źródło: Christian Fregnan, dostępny w internecie: https://unsplash.com/.

Objętość obiektów trójwymiarowych jest bardzo ważnym pojęciem w matematyce, które ma szerokie zastosowanie w życiu codziennym. Informuje ona, jaka jest pojemność danego obiektu trójwymiarowego. Obiekty o różnych kształtach wymagają innego obliczenia objętości. Podczas pracy z sześcianami i prostopadłościanami, zanim będziesz mógł obliczyć objętość, najpierw musisz zmierzyć długość krawędzi. Mając do czynienia z innymi graniastosłupami prostymi, będziesz potrzebował innych informacji. Po zapoznaniu się z materiałem będziesz znał odpowiedź na pytanie, jak obliczyć objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego?

Twoje cele
  • Nauczysz się jak obliczać objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego.

  • Poznasz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.