Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1A5cEQ13cxXA

Religia jako zjawisko społeczne

Źródło: Wendy van Zyl, licencja: CC 0.
Jan Paweł II Centesimus annus

Osią każdej kultury jest postawa człowieka wobec największej tajemnicy: tajemnicy Boga.

cytat1 Źródło: Jan Paweł II, Centesimus annus, Watykan 1991, s. 23.

Religijność człowieka wyraża się na różne sposoby. Jedne osoby wierzą w Boga, bogów czy siły nadprzyrodzone, a inne negują te wierzenia. Każdy ma w tej kwestii swoją rację, co może prowadzić do sporów na tym tle.

Pomyśl o religii jako o zjawisku społecznym przejawiającym się na różne sposoby. Zastanów się nad odmiennymi formami wyrażania religijności przez ludzi.

Twoje cele
  • Zdefiniujesz pojęcie religii i religijności.

  • Ocenisz znaczenie religii w życiu człowieka.

  • Przeanalizujesz różne podejścia do religii.