Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1Wwess9bSW9Q
Zdjęcie przedstawia biurko. Na biurku znajdują się kałamarz z piórem oraz kartki.

Hermeneutyka: recepcja i dyskusja

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Austriacki pisarz Thomas Bernhard uważał nasycone metaforami pisma Heideggera za szczyt kiczu. Filozofowie specjalizujący się w logicznej analizie, związani zwłaszcza z ośrodkami naukowymi w Wielkiej Brytanii, twierdzili, że filozofia hermeneutyczna popada w relatywizm i niejasność. Jednak dla filozofii postmodernistycznejpostmodernizmfilozofii postmodernistycznej teoria interpretacji i znaczenie kontekstu historycznego okazały się kluczowe. Hermeneutyka stała się metodą badania i sztuką rozumienia kultury. Inspirowała i nadal inspiruje wielu twórców, przede wszystkim pisarzy. Wielość interpretacji, odniesienia do epoki, wpływ doświadczeń i światopoglądu autora to dzisiaj podstawa literackiej krytyki.

Twoje cele
  • Poznasz zarys recepcji hermeneutyki.

  • Zrekonstruujesz listę zarzutów stawianych hermeneutyce przez filozofów anglosaskich.

  • Prześledzisz tropy hermeneutyczne w kulturze czasów współczesnych.

postmodernizm