Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
ReAGUWXEz70w1
Zdjęcie przedstawia rzeźbę dojrzałego mężczyzny. Mężczyzna ma krótkie włosy, gęste wąsy, poziome zmarszczki na czole oraz krzaczaste brwi. Ubrany jest w płaszcz. Trzyma otwartą książkę.

Identyfikowanie pojęć z zakresu etyki – na podstawie wybranych tekstów Nietzschego

Pomnik Fryderyka Nietzschego w Niemczech
Źródło: Jörg M. Unger, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Dość popularną i bardzo pouczającą metodą filozoficznych analiz jest próba identyfikacji pojęć danej dziedziny filozoficznej na przykładzie tekstów konkretnego filozofa. Identyfikujemy np. terminy etyczne w dziełach Platona, Arystotelesa czy Kanta, uzyskując dzięki temu obraz tych pojęć, który stworzył wybrany myśliciel. Jednak co z filozofami, którzy gardzili daną dziedziną filozoficzną? Co, jeśli np. Nietzsche wyrażał się pogardliwie o całej nauce moralnej, która na przestrzeni dziejów była tworzona w naszej kulturze? Tu wnioski wydają się jeszcze bardziej intrygujące…

Twoje cele
  • Przedstawisz motywy nietzscheańskiej krytyki moralności tradycyjnej i chrześcijaństwa.

  • Wyjaśnisz pojęcia woli mocy, amor fati, przewartościowania wszystkich wartości i nadczłowieka.

  • Przeanalizujesz fragmenty tekstów autorstwa Fryderyka Nietzschego, m.in.  Tako rzecze Zaratustra.

  • Przeanalizujesz mapę myśli dotyczącą nietzscheańskiego rozumienia zagadnień moralnych.

  • Zdefiniujesz immoralizm, emotywizm i relatywizm moralny.