Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1bZ20A3Vix2M

Rozwiązywanie nierówności wielomianowych, które można sprowadzić do postaci iloczynowej metodą grupowania wyrazów

Źródło: licencja: CC 0, dostępny w internecie: pixabay.com.

Często zdarza się, że skomplikowana nierówność wyższego stopnia daje się sprowadzić do postaci iloczynowej. Postać iloczynowa jest wygodna do wyznaczenia pierwiastków równania i narysowania wykresu nierówności.

W tym materiale utrwalimy i rozszerzymy umiejętności dotyczące sprowadzania nierówności wielomianowych do postaci iloczynowej metodą grupowania wyrazów.

Twoje cele
  • Sprowadzisz nierówności wyższych stopni do postaci iloczynowej metodą grupowania wyrazów.

  • Rozwiążesz nierówności wielomianowe dające się sprowadzić do postaci iloczynowej metodą grupowania wyrazów.