Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rj2eZu3row0zE
Zdjęcie przedstawia ciemny wizerunek kilkuosobowej rodziny, która składa się z matki, ojca oraz trójki dzieci. Obok stoją ławka oraz drzewo. W tle widoczne jest jezioro oraz pochmurne niebo w trakcie zachodu słońca.

Czynniki sprzyjające powstaniu społeczeństwa obywatelskiego. Kultura polityczna i aktywność obywatelska

Źródło: domena publiczna.

Społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się dużą aktywnością obywateli w życiu społecznym. Podmiotowość obywateli, ich emancypacja, jak i prawa człowieka oraz kultura polityczna wpływają znacząco na kształtowanie się demokracji i na tworzenie aktywnego modelu społeczeństwa w niej uczestniczącego. Wszystkie one są ze sobą związane, pozostają względem siebie w relacjach i mają na siebie wpływ. Dlatego w tym materiale zaprezentujemy podejście systemowe w analizie procesów i problemów związanych z tematyką społeczeństwa obywatelskiego.

Twoje cele
  • Zdefiniujesz pojęcia kultura polityczna i kultura obywatelska.

  • Wskażesz różnice między różnymi typami kultury politycznej.

  • Scharakteryzujesz czynniki wpływające na kształtowanie się kultury politycznej.

  • Ocenisz wpływ zaangażowania obywateli w życie społeczne na trwałość systemu demokratycznego.